Skip to content

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållandes information och dokument hänförliga till Loki BidCo ABs (”Loki BidCo”) offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Pagero Group AB (publ) (”Pagero”) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.